C:\Users\Ferhat Boratav\Documents\mydoc\Yazılar\Aşıklı\New folder\aşıkı-höyük-deneysel-evler.jpg

AŞIKLI HÖYÜK DOSTLARI DERNEĞİ

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, 2018 yılı Kasım ayında arkeoloji ve kültür konularında duyarlı, farklı mesleklerden bir grup birey tarafından kuruldu. Faaliyetlerimizi, kurucu ve destekçilerimizin gönüllü katkıları ve bağışlarıyla yürütüyoruz, herhangi bir büyük kuruluş, şirket ya da bağışçıyla bağlantımız yok.  

Vizyonumuz, kültürel ve doğal zenginliklerin, değerlerinin ve mirasının korunması, tanıtılması ve sahiplenilmesi için toplumda duyarlılığın ve bilincin geliştirilmesini ve arttırılmasını sağlamaktır. 

Amacımız, araştırma, eğitim, sanat, iletişim ve bilgilendirme yolu ile aşağıda belirlediğimiz konularda çalışmalar yapmaktır.

Odaklandığımız konular:

  • Aşıklı Höyük’te, başta arkeolojik kazılar olmak üzere restorasyon, koruma ve diğer her türlü bilimsel faaliyete maddi-manevi destek sağlamak;
  • Aşıklı Höyük tarihsel mirasıyla, höyük ve çevresinin kültürel, doğal ve insan zenginliklerinin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için maddi kaynak, toplumsal duyarlılık ve bilinç yaratmak;
  • Aşıklı bağlamında bölgesel turizm ve kalkınmaya yönelik çalışmalar yapmak;
  • Sivil ve resmi kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde ortaklıklar oluşturarak disiplinlerarası çalışmaları arttırmak, özellikle sanat ve eğitim konularında yeni ortaklıklar yaratmak