Aşıklı ekibinden “yenilikçi” bir yayın

Aşıklı Höyük kazısını yıllardır yöneten iki hocamız, Mihriban Özbaşaran ve Güneş Duru’nun editörlüğünü yaptığı, Arkeoloji Bilimleri Dergisi – Turkish Journal of Archaeological Sciences’in ilk sayısı yayınlandı. Yılda iki kez yayınlacak derginin ekibinde, Aşıklı’dan tanıdığımız üç isim daha yardımcı editör olarak yer alıyor: Melis Uzdurum, Sera Yelözer ve Fatma Kalkan.

İlk sayısının kapağında, Aşıklı’yı ziyaret edenlerin hatırlayacağı, bölgenin volkanik geçmişini bir tablo gibi gösteren, Nenezi Dağı yamacının yer aldığı derginin yayımcısı ise, Derneğimizin kurucu üyelerinden Ahmet Boratav’ın sahibi olduğu, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış olan Ege Yayınları.

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nin hedefi, alanındaki diğer yayınlardan iki şekilde farklılaşmak:

Birincisi, Doğa bilimleriyle iş birliği içindeki arkeolojik yöntem ve analizlerin yer aldığı çalışmalara, “arkeolojik yorumlama”ya katkı sunan disiplinler arası yaklaşımlar, yeni yöntem önerileri ve analiz sonuçlarına öncelik verilmek. 

İkincisi, kazı raporlarına, tasnif ve tanıma dayalı çalışmalara, buluntu kataloglarına ve özgün olmayan derleme yazılarına yer vermemek.

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nin ilk sayısında yer alan, tarihöncesi arkeoloji çalışmalarının uluslararası düzeyde öndegelen isimlerinden Prof. Trevor Watkins’in “Can Prehistoric Archeology be a Scientific Discipline?” makalesi, dergi editörlerinin yaklaşımının çerçevesini çizen çok iyi bir giriş yazısı. 

“Umarız yakında Türkçesini de okuma fırsatımız olur” diyor, dergiyi uzun ve sağlıklı bir yayın hayatı diliyoruz.