AŞIKLI HÖYÜK DOSTLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Aşıklı Höyük Dostları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın,  aşağıda belirtilen yerde,

19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00’da, bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın  26 Nisan 2023 Çarşamba günü aynı yerde saat: 14.00’da aşağıdaki gündemle yapılacağını üyelerimize duyururuz.

Gündem:

1.     Açılış

2.     Saygı duruşu

3.     Genel Kurul divan üyelerinin seçimi

4.     Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi

5.     2021 – 2022 gelir-gider tablolarının, faaliyet raporunun ve denetçiler raporunun okunması, tartışılması ve onaya sunulması

6.     Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası

7.     2023 – 2024 çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaya sunulması

8.     Dernek organlarının seçilmesi

9.     Dilek ve temenniler

10.  Kapanış

Toplantı Yeri:  İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Toplantı Salonu

Yeni Çarşı Caddesi No. 34 Kat 2 Beyoğlu