Aşıklı Postası 02.2021

Değerli Aşıklı dostları,

Öncelikle, aramıza yeni katılan üyelerimiz, Haluk Haksal, Ayşe Bernev Çağlar, Serdar Sözeri, Bilge Zeren, Ali Polat ve Nazlı Atalay’a, Dernek çalışmalarımıza destek vermeye gönüllü olan, Anna Turan, Cengiz Turhan ve Aylin Emeksiz’e hoşgeldiniz diyelim.
Böylece, ilk toplantımızda konuştuğumuz gibi, dost çemberimizi genişletme hedefinde güzel bir adım atmış olduk.

Bugüne kadar, Aşıklı Höyük ekibinin logosunu kullanıyorduk, artık Derneğimizin kendi logosu var. 

Esin kaynağımız Aşıklı Höyük kazılarından çıkan bir kemik toka.

cid:image004.png@01D70452.07C947E0

Logo tasarlanırken, “Aşıklıların, hayatta kalmanın ötesinde, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını da ustalıkla karşılıyor olduklarını” gösteren bu 10.000 yıllık toka “birliktelik ve sonsuzluk sembollerine gönderme” de yaparak yorumlandı.

Logoda kullandığımız iki renk de, Höyükteki “özellikli yapı grubu”nun duvar sıvası ve taban döşemesinde gördüğümüz renkler.

Tasarımı yapan grafik sanatçıları Zeynep Oray ve Murat Özelmas’a teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Ahiler Kalkınma Ajansı’na Aşıklı Höyük Ziyaretçi Merkezi’nin inşası için yaptığı başvurunun kabul edildiği haberini paylaşmıştık. 

Ziyaret Merkezi, üyelerimiz Didem Büyükışık ve Sinan Omacan’ın gerçekleştirdiği Aşıklı Höyük Saha Koruma Planı’nın en önemli unsurlarından birisi. Yörede Aşıklılardan bugüne süregelen kerpiç mimariden ilham alarak tasarlanan Merkezin amacını, mimarlarımız “Höyük’e yapılan ziyaretlerin bilgilendirici, aydınlatıcı olması ve giriş çıkışların kontrollü yapılmasını sağlamak” diye ifade etmişlerdi. (http://atolyemimarlik.com/2010/08/17/yasayan-gecmis-asikli-hoyuk/ ) Bu vesileyle, Atölye Mimarlık ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

cid:image007.jpg@01D70452.07C947E0

Ziyaretçi Merkezi, deneysel köy yapıları ve “rekonstrüktif koruma” yöntemiyle canlandırılan (bakınız: https://www.asiklidostlaridernegi.org/post/a%C5%9Fikli-h%C3%B6y%C3%BCk-zi-yaret%C3%A7i-merkezi-hedefi-ne-bi-r-adim-daha-yakinla%C5%9Fti ) kazı bölgesiyle birlikte, Höyük’ün sürekli ziyarete açılabilmesi hedefinde çok büyük bir aşama olacak.

Ancak, bu hedefin tamamlanması için Kalkınma Ajansı’ndan gelecek bütçe yeterli değil. Herşeyden önce, hem Ziyaretçi Merkezi’de, hem de Giriş Avlusu ve Höyük sahasında, akıllı teknolojilerle, yaratıcı tasarımlarla yapılmış, kalıcı bilgilendirme ve yönlendirme donatılarına ihtiyacımız var. 

Dolayısıyla kaynak arayışımız devam ediyor. 

Sergi projemize gelince: 

Türkiye’den ve İskoçya’dan küratörlerle yaptığımız toplantılar çok verimli geçti. Proje başvurusunun onaylanması için geçen sürede, sanatçıların sergiye katılma arzularında bir değişiklik olmadığını, bu yaz Aşıklı’da yapmayı planladığımız “sanatçılar buluşması ve atölye çalışmaları”nı heyecanla beklediklerini görmek bizleri sevindirdi. 

Proje bütçesini tamamlayacak ek kaynak ve Projenin yürütücülüğünü yapacak Koordinatör için arayışımızı, Sergi mekanını kesinleştirmek için, öncelikle Beşiktaş Belediyesi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

Son olarak, bizler gibi arkeoloji meraklılarının ve gönüllülerinin kaçırmaması gereken bir filmi yazdım. Web sitemizde okuyabilirsiniz: https://www.asiklidostlaridernegi.org/post/the-dig-alayl%C4%B1-arkeolog-mekteplilere-kar%C5%9F%C4%B1 

Web sitesinin hepimizin katkılarına açık olduğunu söylemem bile gerekmez sanırımJ

Sağlık ve huzur dileklerimle,

Ferhat Boratav