Aşıklı Postası 04.2021

Değerli Aşıklı dostları,

Bildiğiniz gibi, Genel Kurul’umuzu yaptık, yeni bir döneme başladık. Genel Kurul’da derneğimizin önümüzdeki yıl boyunca sürdüreceği en hacimli faaliyet olan Sergi projesini fiilen yürüten arkadaşlarımızı yönetime getirmeye özen gösterdik. 

Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Ferhat Boratav (Başkan) Demet Güral (II.Başkan) Ahmet Boratav (Genel Sekreter) Hayrünnisa Aligil (Sayman) Alev Tezer Çağlar (Üye). Yedek üyeler

Mine Taygun, Aslı Öymen, Fuat Topdemir, Silvia Arsebük, Serdar Sözeri.

YK, asil ve yedek üyeleriyle her ay düzenli olarak toplanacak. Sizlere bu toplantılarla ilgili düzenli bilgi vermeye özen göstereceğiz.

Öncelikle, aidatlar konusunu yeniden hatırlatayım:

  • 2021 aidatını en geç Mayıs’ın ilk haftası içinde ödemenizi rica ediyoruz (350 TL – öğrenciler için 50 TL).
  • Henüz ödemediyseniz lütfen 2020 aidatınızı da tamamlayın (300 TL).
  • Eğer aidatın daha fazlasına gücünüz yetiyorsa, lütfen Dernek hesabımıza bağış olarak yatırın.

Kolaylık için Ziraat Bankası’ndaki hesap bilgilerimizi bir kez daha yazayım:

Hesap sahibi: Aşıklı Höyük Dostları Derneği 
Hesap No: 90508390-5001 456-Beyoğlu/İst şubesi
TR19 0001 0004 5690 5083 9050 01

Konunun neden aciliyet kazandığı malûm:

Yaz yaklaşıyor, kazı dönemi başlıyor. Bu yıl, arkeolog dostlarımızın işi hem karmaşık, hem de zor.

Karmaşık çünkü, bölge kalkınma ajansının sağladığı fonla Ziyaretçi Merkezi inşaatına girişilecek, ayrıca TTK’dan gelen fonla kazı alanı çevre düzenlemesinin tamamlanması için çalışılacak. Ve tabii, bunların yanısıra asıl iş olan bilimsel çalışmalar yürütülecek. İşin zorluğu da orada, çünkü bu yıl, kazıda çalışan yerel işçilerin istihdamı için ödenek yok. Bu, arkeologların elini-kolunu bağlayan bir durum.

Dernek olarak, bizim de Sergi projemizin hibe başvurusunu hazırlayan Proje Evi’ne ödeme yapılması, ayrıca hibe bütçesinin %10’nun kendi kaynaklarımızdan karşılanması gerekiyor. Bunlar büyük meblağlar, kurumsal destek bulmak için çalışıyoruz. Ancak, miktarı küçük de görünse, üyelik aidatları, üye bağışları da çok önemli. Başkalarından katkı isterken, “kendi üyelerimiz bütün olanaklarını seferber ettiler” diyebilmeliyiz.

Önümüzdeki “tam kapanma” günlerini fırsat bilip, Aşıklı üzerine hayâl kurmak, düşünmek, çalışmak ve mümkün olursa, birlikte konuşmak üzere, 

Ferhat Boratav