Genel kurulumuzu yaptık

Olağan Genel Kurul’umuzu 26 Nisan 2023 tarihinde yaptık.

2021-2022 yıllarını kapsayan Faaliyet Raporunu ve Mali Rapor’u üyelerimizle paylaştık.

Faaliyet Raporu’muzda, “geçtiğimiz iki yıl içinde ağırlıklı olarak AB fonları ile desteklenen “Sanat ve Arkeoloji” projesinin çalışmalarına yoğunlaştığımızın, bunun yanısıra kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim – networking çalışmalarını sürdürdüğümüzün” altını çizdik.

Faaliyetlerimizi şu üç temel hedefimiz doğrultusunda planlamaya, geliştirmeye çalıştığımızı belirttik.

1) Aşıklı Höyük kazı ve araştırma projesine her türlü destek bulmak,

2) Aşıklı Höyük’ün, araştırma sonuçlarının, kazı ekibinin bilinirliğini güçlendirmek, yaygınlaştırmak, bu amaç çerçevesinde Aşıklı Höyük’ün “öykü”süne farklı katmanlar eklemek

3) Aşıklı Höyük’ün yakın çevresindeki insanlar için sürdürülebilir bir “toplumsal fayda” kaynağı olmasını sağlamak.

Derneğimiz, önümüzdeki dönemde de, çalışmaları için ulusal ve uluslararası kaynaklardan sponsor ve  fon arayışlarına devam edecek. 

Genel Kurul’da Faaliyet Raporu ve bütçe görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Dernek organlarını oluşturan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildiler.

Devamında yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerine geçildi.

Dernek yönetimi aşağıdaki gibi belirlendi:

Yönetim Kurulu

Asil: Ferhat Boratav, Alev Tezer Çağlar, Ahmet Boratav, Hayrünnisa Aligil, Demet Güral

Yedek: Mine Taygun, Bilge Zeren, Burak Güç, Aslıhan Öymen, Fuat Topdemir

Denetleme Kurulu

Asil:  Güneş Duru, Temuçin Tüzecan, Günseli Atalay,

Yedek:  Nurcan Kayacan, Nurdan Şahin, Osman Nuri İyem

Bu vesileyle, önceki dönemde görev alan arkadaşlarımız Silvia Arsebük, Serdar Sözeri, Ufuk Bişak ve Mihriban Özbaşaran’a bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyor, yeni dönemde görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Genel Kurul için bizi Beyoğlu’ndaki merkezlerinde İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ağırladı. İKGV’na da teşekkür ediyoruz.