“KAZI İZLERİ” SANATÇILARA NE SÖYLER?

  • Basın Bülteni

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, Türkiye ile yurtdışından sanatçıları bir araya getiren, arkeoloji ve sanat yolu ile bir diyalog oluşturmayı hedefleyen projesini, Aksaray’da, Aşıklı Höyük kazı merkezinde tanıttı. 

AB tarafından desteklenen, Universitat Autònoma de Barcelona ve University of Dundee ile birlikte yürütülen proje kapsamında, Türkiye, İngiltere, İspanya, ABD ve Kolombiya’dan sanatçıların, görsel sanatın farklı alanlarında üreteceği eserler, 2022 Şubat ayında, İstanbul’da “Kazı İzleri” başlığıyla sergilenecek. Daha sonra Dundee ve Barselona şehirlerine gidecek. Sergiyle koşut olarak kültürel miras, Anadolu Neolitiği, prehistorik sanat gibi konularda seminer ve çalıştaylarla, Aşıklı Höyük bölgesinde, özellikle kadın ve çocuklarla atölyeler yapılacak.

“Sanatın katılımı bize yeni kapılar açıyor”

Aşıklı Höyük Araştırma Projesi başkanı Prof. Mihriban Özbaşaran, toplantıya katılan gazetecilere ve sanatçılara, Aşıklı’daki araştırmaları 1989 yılında başlatan Prof. Ufuk Esin’in fen bilimleri destekli, çok disiplinli araştırmaların öncülüğünü yaptığını, o dönem için en yeni analiz yöntemleri Aşıklı’da uyguladığını, bu yaklaşımı geliştirerek ve zenginleştirerek sürdürdüklerini belirtirken, “ne var ki bu çok ayaklı projede sanat, uzunca bir süre çoklu disiplinlerin arasında yer alamamıştı- ta ki projeye Katalan sanatçı Eva Bosch katılana kadar. Eva’nın, 10 bin yıl öncesinin çatıdan girişli kerpiç evlerindeki gün ışığı, gölgeler, gölge oyunları gibi konuları ele almasıyla açılan yeni kapı, bizi bugünlere getirdi” dedi.

Geziye katılan, Türkiye’den ve yurtdışından sanatçılar gün boyu gezdikten sonra sergi üzerine konuşuyorlar

“Sanat ve Arkeoloji” projesini yürüten Dr. Demet Güral ise Aşıklı Höyük kazı ekibinin, komşuları Kızılkaya köyü sakinleriyle, içinde bulundukları Gülağaç ve komşu Güzelyurt ilçesinde yaşayanlarla etkileşim içinde bulunmaya, bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunmaya, ve en önemlisi çalışmalarını yöre insanlarıyla paylaşmaya her zaman özen gösterdiklerini belirterek, “yöre insanlarının, Aşıklı Höyük’ü daha iyi tanımaları, arkeologlarla iletişim içinde olmaları, buradaki kültürel mirası benimsemeleri ve sahiplenmeleri çok önemli. Biz AB destekli “Sanat ve Arkeoloji” projesiyle, bugüne kadar yapılan çalışmalara yeni boyutlar katmayı, kalıcı izler bırakmayı hedefliyoruz.  Amacımız bu proje ile insanlığın tarihinin bir parçasını uluslararası boyutta tanıtmak” dedi.

Küratörler ve sanatçılar Aşıklı için çalışıyor….

“Arkeolojik çalışmaları açıklayacak didaktik bir sergi değil”

Kazı İzleri sergisiyle ilgili bilgileri eş küratörler Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster anlattı.

Aşıklı Höyük kazı alanı, kazı alanından elde edilen buluntular ve bu kültürün ortaya koymuş olduğu malzemeler bize ilham verecek” diyen sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu, “uluslararası bir sanatçı ekibiyiz. Sanatçıların bu bilimsel verilerden aldıkları ilhamla yapacakları sanat eserleri içerisinde resimler, videolar, kısa filmler, dijital çalışmalar, yerleştirmeler olacak” dedi.

Gary Sangster ise sergiyi, Aşıklı Höyük’teki arkeolojik çalışmaları açıklamak için tasarlanmış didaktik bir proje olarak düşünmediklerini belirtti: “Küratörler olarak bizim görevimiz, daha ziyade, sanatçılarla birlikte muhteşem bir çağdaş sanat sergisi sunmak. Aşıklı ile etkileşime giren ve aynı zamanda bugünün izleyicilerinin zihninde yankılanacak bir sergi. Bu sergi arkeologlar ve kazıyla sanatçılar arasında karşılıklı etkileşimden ortaya çıkacak. Sanatçılar ve sergi, kazı ve kazının yorumu hakkında yeni anlayışlar ortaya çıkaracak.”

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, Avrupa Birliği’nin “Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Diyalog-II” programı kapsamında Aksaray’ın Gülağaç ilçesi ve çevresinde yaşayan çeşitli yaş gruplarından bireyler için, kültürel mirasın önemini, yerel kültürel değerlerin anlaşılması ve benimsenmesi konularını vurgulayacak eğitim çalışmaları planlıyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun yakında ilgilendiği projenin Aksaray’daki  faaliyetleri Vilayet tarafından çeşitli şekillerde destekleniyor.

Bu çalışmaların merkezinde Neolitik gıda ormanı oluşturulması, yerli buğday ve tahıllarla ekmek ve unlu mamül yapımı gibi çalışmalar; Aşıklı Höyük döneminden günümüze gelen, bitki köklerinden boya elde etme, kumaş boyama, baskı teknikleri gibi atölyeler var. 

Toplantıda AB tarafından desteklenen “Ortak Kültür Mirası-II” programı hakkında bilgi veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Dairesi’nden İlkay İvgin, “kültürel ve yaratıcı her türden faaliyetleri ve kültürel miras projelerini desteklediklerini ve Türkiye’de 10 ilden 21 projeye 2,736 milyon Euro tutarında fon sağladıklarını” açıkladı.

Sanat eserlerinin Aksaray’a dönmesi, Aşıklı’da sergilenmesi çok önemli”

Aşıklı Höyük kazı evinin avlusunda düzenlenen tanıtım toplantısından sonra, gazeteciler ve sanatçılar, Prof. Özbaşaran ve kazı ekibinin en kıdemli üyelerinden Doç. Dr. Güneş Duru’nun rehberliğinde kazı alanını gezdiler, son bulgular, kullanılan araştırma ve koruma teknikleri konusunda bilgi aldılar.  

Küratörler ve sanatçılar, sergilenen eserlerin, bir aşamada Aksaray’a ve Aşıklı Höyük’e dönmesinin ve buralarda sergilenmesinin çok önemli olduğunu, özellikle yöre insanları açısından özel bir etki yaratacağını belirttiler, bu konuyu hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hem de yerel yetkililerin desteklemesi gerektiğini vurguladılar.

Sanat ve Arkeoloji Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

Bu bülten Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Aşıklı Höyük Dostları Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.