“KAZI İZLERİ” YOLUNDA SANATÇILAR VE ARKEOLOGLAR BULUŞTU

Aşıklı Dostları’nın Sanat ve Arkeoloji projesinin en önemli etkinliği olarak planlanan Lines of Site (Kazı İzleri) sergi hazırlığı kapsamında sanatçı ve arkeologlar online kolokyumda bir araya geldi. Kolokyum, arkeologlerla görüşen sanatçıların farklı konularda ilham almasına ve hatta eserlerini bu kolokyumdan ilham alarak yeni bir gözle değerlendirmelerine yol açtı.

Aşıklı Dostları Derneği olarak sanatçı ve arkeologların hem kendi alanlarındaki hem de diğer disiplinlerdeki araştırmacılarla etkileşim ve diyalog ile çok şey öğreneceklerini öngörüyoruz.

Projenin bu evresinde, Aşıklı Höyük’ e yapılacak Ağustos ziyaretinden önce kazı yerinin niteliği, projenin kapsamı, sanatçıların ve eserlerinin rolü, arkeologlarla kesişen ortak ilgi alanları ve serginin proje amaçlarına etkisine dair daha ileri ve zengin bir diyalogun yol açılmasından hareketle çevrimiçi bir kolokyum düzenlendi.

10 SANATÇI, 8 ARKEOLOG, PEK ÇOK ÜLKE

Kolokyum 13-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında her gün ikişer saat olmak üzere üç gün süresince yapıldı. Toplantıya 13 sanatçı ve 10 arkeolog davet edildi. Katılımcılar, Türkiye, ABD, İngiltere, İspanya ve Kolombiya’dan Zoom toplantısına bağlandılar. On sanatçı ve Aşıklı Araştırma Projesi ekibinden 8 arkeologdan oluşan 18 kişinin yanı sıra, iki küratör, iki proje personeli ve iki tercüman toplantıya katıldılar. Ayrıca dernek üyelerinden üç kişi ve proje ortak kuruluş temsilcisi bir kişi gözlemci olarak katıldı.

Küratörler Gary Sangster ve Fırat Arapoğlu ile Proje Yöneticisi Demet Güral kolokyumu tasarladı ve üç gün süresince oturumları dönüşümlü olarak yönettiler.

EDİTÖR ÖNERİSİ: PATLAMA POTANSİYELİNE SAHİP 10 YANARDAĞDAN BİRİ DE HASAN DAĞI

SORULAR SORULARI DOĞURDU

Birinci gün, kolokyumun amaçları ve bu diyalogun sanatçıların eserlerine olabilecek katkılarından bahsedildi. Kolokyum öncesinde, sanatçılardan toplanmış olan çeşitli sorular belli tematik başlıklar halinde arkeologlara soruldu. (Sorular toplantı öncesinde arkeologlar ile paylaşılmıştı). Tartışma konularından bazıları şunlardı: Aşıklı’da çalışan arkeologların bugüne değin buldukları arasında yorumlamakta güçlük çektikleri buluntuların olup olmadığı; mimaride yıllar içinde görülen değişikliklerin nedenleri; kazı ekibinin sergiden beklentileri vd.

Sorular bazı yeni tartışma konularına ve ek sorulara yol açtı ve ilk gün sonunda canlı ve zengin bir diyalogun başladığına tanık olduk.

İLHAM VEREN BİR TOPLANTI

İkinci gün sanatçılar eserlerini kısa sunumlar halinde tanıttı. Birçoğu projelerinin hangi malzemelerle yapmayı planladıklarını ve hangi nedenle projelerini seçtiklerini katılımcılarla paylaştı. Bu günün sonunda birçok sanatçının fikirlerini oluşturmaya başladıklarını ancak gerek arkeologlarla gerekse diğer sanatçılarla yapacakları görüşmelerden de ilham alma konusunda çok açık olduklarını gördük.

Üçüncü gün ilk iki günden arta kalan sorular ve yeni ortaya atılan konularla karşılıklı tartışma, arkeologlar ile sanatçıların işbirliğine yönelik fikirlerini paylaştıkları yine zengin ve keyifli bir ortamda sürdü.

Toplantı bitiminden üç gün sonra katılımcılara geri bildirim formları yolladık ve izlenimlerini istedik. Bu geri bildirimlerde en çarpıcı konular şunlardı: Katılan sanatçıların biri hariç hepsi projelerini yeniden tasarlamak istiyor. Kolokyumun kendilerine çok yararlı olduğunu belirttiler ve bu tür toplantılarını sürmesini dilediklerini yazdılar. Tüm katılımcılar sanatçıların projelerinin sunumunun çok yararlı olduğunu belirtti.

EDİTÖR ÖNERİSİ: KURDA, KUŞA, AŞA; AŞIKLI HÖYÜK’TE GIDA ORMANI

Birçok sanatçı arkeologlardan aldıkları bilgilerin önemini vurguladı. Anket katılımcıları bu diyalog ve işbirliğinin yararlarından ve sanatçıların kendi projelerine katkı sağladığını ve bu üç gün sonunda Aşıklı’yı daha iyi anladıklarını belirtti. Bundan sonra yapacağımız buna benzer toplantılarda daha fazla ne yapılabilir konusunda da çok değerli geri bildirimler aldık. Bir sonraki Aşıklı buluşması ile sanatçılar ile arkeologlar arasında diyalogun gelişeceğini umuyoruz.