Üniversite öğrencileri Aşıklı HÖYÜK’te

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri ‘Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları’ dersi kapsamında, Aksaray’da bulunan örenyerlerini gezdi. Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret edin öğrencilerin bir durağı da Aşıklı Höyük oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencileri ‘Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları’ dersi kapsamında, ders sorumlusu Araş. Gör. Dr. Can Erpek ve bölüm hocaları Doç. Dr. Alper Altın, Araş. Gör. Dr. Enes Kavalçalan gözetiminde Aksaray  ilinde bulunan Mokissos Antik Kenti, Aşıklı Höyük ve Ihlara Vadisi’ne araştırma gezisine katıldı.

Gerçekleştirilen araştırma gezisinde öncelikle Aşıklı Höyük ziyaret edilerek, Aşıklı Höyük kazı ekibi üyesi Dr. Öğr. Üyesi F. Volkan Güngördü tarafından yerleşimin tarihi, höyük nedir, nasıl oluşur, kazı çalışmaları sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Aşıklı Höyük’ün ardından Mokissos Antik Kenti’ne geçilerek, Kapadokya Bölgesi’nin Erken Bizans Dönemi dini başkentlerinden biri olan yerleşimin tarihi, günümüze ulaşan sivil ve dini mimarinin yanısıra Roma Dönemi mezarları yerinde incelendi.

2020 yılında kazı çalışmalarının başladığı kentte, kazı başlangıcı öncesinde gerçekleştirilmesi gereken planlama ve kazı alt yapısına ilişkin işler, yüzey araştıması ve kazı çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiği, ne tür teknolojilerin bu çalışmalar sırasında kullanıldığı dersin sorumlusu tarafından öğrencilere anlatıldı.

Son olarak Ihlara Vadisi’nde Orta-Geç Bizans Dönemlerine tarihlendirilen kayaya oyma ve kagir kiliselerin mimari özellikleri ve duvar resimleri anlatılarak, Ihlara Köyü’nden başlayan yürüyüş Belisırma Köyü’nde son buldu.